• Voorlopige teamindelingen en trainingen seizoen 2023/2024

  16 jun 2023
  |
  • 0
 • Werkwijze binnen de jeugd van voetbalvereniging Drachten
  Bij vv Drachten is het streven om maximaal verbinding te creëren binnen de leeftijdscategorieën en
  tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Dit wordt bereikt door middel van gelijktijdig en
  gezamenlijk trainen. Door deze aanpak willen we de spelers niet alleen technisch en tactisch
  verbeteren, maar ook een gevoel van saamhorigheid en teamgeest bevorderen.

  Eén van de belangrijkste aspecten van ons trainingsprogramma is het organiseren van gezamenlijke
  trainingssessies. Dit betekent dat in de JO8 en JO9 spelers uit verschillende leeftijdsgroepen samen
  trainen op dezelfde tijd en plaats. Hierdoor ontstaat er interactie tussen de spelers van verschillende
  leeftijden, wat de uitwisseling van kennis, ervaring en vaardigheden bevordert.

  Tijdens deze gezamenlijke trainingen worden er oefeningen en spelvormen gekozen die geschikt zijn
  voor alle leeftijdsgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met het niveau en de ontwikkelingsfase
  van de spelers. Jongere spelers kunnen leren van de oudere en meer ervaren spelers, terwijl de oudere
  spelers leren om hun kennis en vaardigheden over te brengen op anderen. Dit creëert een positieve
  dynamiek waarin spelers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.

  Daarnaast zetten we ook in op het bevorderen van verbinding binnen de leeftijdscategorieën zelf. We
  organiseren regelmatig activiteiten die gericht zijn op het versterken van de band tussen spelers in
  dezelfde leeftijdsgroep. Het doel is om een hechte groep te creëren waarin spelers elkaar steunen,
  motiveren en respecteren.

  Het concept van gelijktijdig en gezamenlijk trainen heeft vele voordelen. Het vergroot de sociale
  interactie tussen spelers van verschillende leeftijden, wat een positieve invloed heeft op de
  teamdynamiek. Het zorgt ervoor dat spelers van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen stimuleren om
  zich verder te ontwikkelen. Bovendien draagt het bij aan het gevoel van samenhorigheid en trots
  binnen de club.

  Bij vv Drachten geloven we dat het stimuleren van verbinding tussen de leeftijdscategorieën essentieel
  is voor de ontwikkeling van onze spelers, zowel op sportief als persoonlijk vlak. Door middel van
  gelijktijdig en gezamenlijk trainen creëren we een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen
  als individu en als onderdeel van een team. Het bevordert een positieve clubcultuur en legt de basis
  voor langdurige vriendschappen en een leven lang plezier in het voetbal.

  Een trainer die gebruik maakt van de VTON (Voetbal Technische Ontwikkeling Nederland) methodiek
  is een voetbalcoach die specifieke trainingsprincipes en -technieken toepast om de technische en
  tactische vaardigheden van spelers te verbeteren. VTON is een gestructureerd
  voetbalontwikkelingsprogramma dat is ontworpen om spelers van alle leeftijden en niveaus te
  begeleiden.

  VTON als rode draad
  De VTON-methodiek richt zich op een progressieve en stapsgewijze benadering van
  voetbalontwikkeling. Het programma biedt trainers een gedetailleerd curriculum met oefeningen,
  trainingssessies en leerdoelen die zijn afgestemd op de leeftijd en het niveau van de spelers. De
  trainingen zijn opgebouwd rondom verschillende thema's, zoals dribbelen, passen, ontvangen,
  schieten, positie- en spelbegrip.

  Daarbij kiezen wij er bij vv Drachten voor om per leeftijdscategorie een hoofdtrainer aan te stellen om
  ervoor te zorgen dat onze leerlijn goed gevolgd wordt. Daarnaast maakt de aanwezigheid van deze
  hoofdtrainer het laagdrempelig om spelers uit oudere jeugdteams op te leiden tot jeugdtrainers èn
  om ouders te laten helpen bij de trainingen van de jeugd. Daarbij is het niet van belang dat deze een
  voetbalachtergrond hebben, wij zorgen ervoor dat iedereen een training zou moeten kunnen geven en
  er is altijd iemand in de buurt om je te helpen.

  De hoofdtrainer die de VTON-methodiek bewaakt, is goed bekend met de trainingsprincipes en -
  oefeningen die in het programma worden aangeboden. Ze begrijpen hoe ze de technieken en
  tactieken stap voor stap kunnen introduceren en opbouwen, zodat spelers geleidelijk hun
  vaardigheden kunnen verbeteren. De hoofdtrainer leert de trainer in staat te zijn om de trainingen aan
  te passen aan de individuele behoeften en capaciteiten van de spelers, en biedt op maat gemaakte
  begeleiding en feedback.

  Daarnaast legt de hoofdtrainer de nadruk op het ontwikkelen van een positieve en stimulerende
  trainingsomgeving, waarin spelers worden aangemoedigd om te experimenteren, fouten te maken en
  te leren. De hoofdtrainer bevordert de betrokkenheid en het plezier van de (beginnende) trainers en
  spelers, omdat dit een belangrijk aspect is van de VTON-methodiek.
  Kortom, een trainer die gebruik maakt van de VTON-methodiek onder begeleiding van een
  hoofdtrainer is een coach die een gestructureerd en stapsgewijs ontwikkelingsprogramma volgt om de
  technische en tactische vaardigheden van voetballers te verbeteren. Ze passen de trainingsprincipes en
  -oefeningen van VTON toe, bieden individuele begeleiding en creëren een positieve
  trainingsomgeving om spelers te helpen groeien en plezier te hebben in het spel.
  Daarmee borgen wij ook dat we gelijke kansen creëren voor ieder lid binnen de vereniging!

  Indeling
  Beste leden en ouders van vv Drachten,

  Coördinatoren, TC, leiders en trainers hebben onder auspiciën van het jeugdbestuur de afgelopen
  maanden keihard gewerkt om voor iedereen binnen de vereniging èn voor de stormloop van nieuwe
  leden een plek te vinden.

  Bij vv Drachten staat de ontwikkeling en het plezier van onze jeugdspelers centraal. We streven ernaar
  om een proces te creëren waar verbinding, samenwerking en een positieve leeromgeving voor alle
  kinderen centraal staan. We willen graag enkele belangrijke aspecten van het indelen van de
  jeugdteams benadrukken en u informeren over onze aanpak.

  Bij het indelen van de jeugdteams geven we allereerst prioriteit aan de leeftijd van de spelers, waarbij
  we ons baseren op de richtlijnen van de KNVB. Het spelen in een team met leeftijdsgenoten is van
  groot belang voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen.

  Daarnaast hechten we veel waarde aan het niveau en de individuele ontwikkeling van de spelers. We
  streven ernaar om spelers zoveel mogelijk in te delen op een niveau dat bij hen past, zodat ze
  uitgedaagd worden en zich verder kunnen ontwikkelen. Onze benadering is positief, waarbij we de
  sterke punten van ieder kind benadrukken en aanmoedigen.

  Het indelingsproces van de jeugdteams is een gezamenlijke inspanning waarbij we als coördinatoren
  en TC nauw samenwerken met trainers, leiders, ouders en spelers zelf. We hechten veel waarde aan de
  input en observaties van trainers en leiders, omdat zij een goed beeld hebben van de individuele
  spelkwaliteiten en potentie van de spelers. En ook de inbreng van ouders is waardevol omdat ze meer
  kunnen aangeven over de ontwikkeling en behoeften van hun kinderen.

  Bij vv Drachten willen we een positieve leeromgeving hebben waarin kinderen zich zowel op
  voetbaltechnisch als sociaal vlak kunnen ontwikkelen. We stimuleren fair play, respect en teamwork,
  zodat spelers niet alleen hun voetbalvaardigheden verbeteren, maar ook leren om samen te werken en
  elkaar te ondersteunen.

  We begrijpen dat het indelen van de jeugdteams een spannende periode kan zijn voor spelers en
  ouders. Daarom proberen we het proces zo transparant mogelijk en duidelijk te communiceren, zodat
  iedereen op de hoogte is van de overwegingen en beslissingen die worden genomen. We blijven ook
  na de indeling open staan voor het gesprek over eventuele zorgen of vragen.

  Het is ook goed om te weten dat het proces van ontwikkeling en begeleiding niet stopt bij de indeling.
  Voor het volgende seizoen hebben we Hoofdtrainers aangesteld per leeftijdscategorie, aangeduid met
  HT in het overzicht. Deze Hoofdtrainers hebben een overkoepelende blik over alle teams binnen hun
  categorie. Omdat trainers vaak voornamelijk gefocust zijn op hun eigen team, kan een Hoofdtrainer
  een breder beeld hebben van de ontwikkeling van spelers in alle teams. Bovendien staan de
  Hoofdtrainers in nauwe verbinding met elkaar.

  We hopen dat deze uitleg duidelijkheid geeft over onze benadering van het indelen van jeugdteams
  en de algehele ontwikkeling van spelers. We willen benadrukken nogmaals dat we ons uiterste best
  doen om zowel de sociale verbinding als het niveau waarop een speler op dat moment het beste past,
  recht te doen.

  MO12-15
  In de categorie meiden hebben we gekozen om voor maximale verbinding te gaan door alle teams
  tegelijk te laten trainen. Zo zorgen we voor ieder meisje voor de mogelijkheid om aan te haken op het
  niveau dat past bij haar ontwikkeling. En ook hier geldt natuurlijk exact hetzelfde als bij de jongens in
  deze categorie en tegelijkertijd is het belangrijk om op te merken dat sommige meiden in de MO12-
  15-categorie wat later zijn begonnen met voetballen.

  Dit is voor onze meiden in elk geval de route naar het Vrouwen 1 team van Viva ’23, de nieuwe naam
  voor het gezamenlijk meiden- en damesvoetbal binnen Smallingerland. De meiden kunnen gewoon lid
  zijn, blijven of worden van vv Drachten, maar zullen vanaf de MO13 spelen onder de naam Viva ’23.

  Hoofdtrainer: Eddy van Geerestein

  JO7 – JO11
  Het is goed om te weten dat de JO7-spelers wekelijks in verschillende teams spelen, waarbij ze de kans
  krijgen om met verschillende kinderen samen te werken. Dit draagt bij aan hun brede ervaring en
  individuele ontwikkeling.

  Bij de JO8 en JO9 worden vaste teams gevormd per fase. Het feit dat spelers op maandag samen
  trainen met spelers uit verschillende teams, biedt hen de mogelijkheid om met verschillende kinderen
  te oefenen. Op woensdag trainen ze vervolgens met het team waarmee ze op zaterdag een wedstrijd
  hebben. Dit schema stimuleert teamwerk en samenwerking binnen de vaste teams.

  Bij de JO10 worden er vaste teams gevormd voor wedstrijden. De trainingen vinden gelijktijdig plaats,
  waarbij alle JO10-spelers samen trainen. Het ontbreken van een selectie op niveau zorgt ervoor dat
  spelers van verschillende niveaus in dezelfde teams kunnen zitten. Dit kan betekenen dat er in
  bijvoorbeeld JO10-4 betere spelers kunnen zijn dan in JO10-1, en dit geldt ook voor de JO7, JO8 en
  JO9. Bij de team indeling voor de competitie wordt rekening gehouden met de verschillende niveaus.

  Over het algemeen ligt de focus op de individuele ontwikkeling van spelers in de jongere
  leeftijdsgroepen, terwijl bij JO10 vaste teams voor wedstrijden worden gevormd. Het feit dat er nog
  geen selectie op niveau plaatsvindt, biedt spelers de kans om zich op hun eigen tempo te ontwikkelen
  en deel uit te maken van teams op basis van ook andere criteria. Dit draagt volgens ons bij aan een
  inclusieve en positieve omgeving voor de kinderen.
  Eigenlijk geldt datzelfde voor de JO11 categorie.

  Hoofdtrainer JO7: Robert Rering
  Hoofdtrainer JO8-9: Lennert Marinus
  Hoofdtrainer JO10-11: Roy Passial

  JO12-13
  In de JO12 speelt aanvullend nog een andere factor: het is het laatste jaar dat op een half veld wordt
  gespeeld en we moeten gaan kijken naar welke spelers op welke plek tot hun recht gaan komen in de
  JO13. Dat is de eerste categorie waar er op een groot veld gespeeld kan worden. In ons geval hebben
  we ook een team dat nog in een 8 tegen 8 competitie kan spelen in de 1e fase, simpelweg omdat we te
  ruim zitten voor 1 team dat 11 tegen 11 speelt en te krap om 2 teams 11 tegen 11 te laten spelen. De
  ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat er vaak nog aanmeldingen komen in de zomer of vroeg
  in het seizoen, dus ons streven is om ook het 2e JO13 team naar 11 tegen 11 te brengen dit jaar.

  Hoofdtrainer JO12-13: Tjibbe Ferwerda

  JO14-17
  De opleiding van JO14-spelers is gericht op het ontwikkelen van hun vaardigheden, tactisch inzicht,
  fysieke èn mentale capaciteiten. De spelers worden getraind door gekwalificeerde jeugdtrainers die
  specifieke aandacht besteden aan de individuele behoeften en het potentieel van elke speler. Het doel
  is om een sterke basis te leggen voor verdere groei en ontwikkeling.

  Door deel te nemen aan competitieve wedstrijden, leren ze ook belangrijke aspecten zoals teamwork,
  discipline en mentale veerkracht.

  Als JO14-spelers zich blijven ontwikkelen en hun potentieel laten zien, kunnen ze geleidelijk aan de
  overstap maken naar hogere leeftijdsgroepen en uiteindelijk naar het hoogste jeugdteam van de club.
  Van daaruit kunnen ze mogelijk de kans krijgen om door te stromen naar het eerste elftal.

  Het proces van JO14-spelers die worden opgeleid voor het eerste elftal is echter complex en
  competitief. Niet alle spelers zullen de overstap halen, omdat dit afhangt van verschillende factoren,
  waaronder talent, inzet, mentale en fysieke ontwikkeling, en soms ook een beetje geluk. Desondanks
  biedt onze gedegen jeugdopleiding spelers de beste kansen om hun dromen na te jagen.

  Hoofdtrainer JO14-17: Erik van den Berg

  Bijlagen
  Voor de indeling jeugd 2023/2024 klik hier
  Voor de indeling vrouwen 2023/2024 klik hier
  Voor de trainingstijden 2023/2024 klik hier
  Voor de trainers voor de jeugdteams klik hier