• Vertrouwenspersoon

  VV Drachten heeft een vertrouwenspersoon. Haar naam is Greta Tuinier. Zij is te bereiken op g.tuinier@vvdrachten.nl . Greta is vanuit haar vakgebied bekwaam voor deze functie. 

  De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Samen met de jou zoekt de vertrouwenspersoon naar oplossingen en bespreekt hoe je zelf een actieve rol kan spelen in de vormgeving van de oplossing.

  Het kan zijn dat de vertrouwenspersoon je adviseert om een externe partij in te schakelen. Jij blijft hierin zelf de beslisser.

  Zoals de naam al aangeeft is dit een persoon die je volledig kunt vertrouwen. Integriteit en vertrouwelijkheid staan centraal in het contact. Wat belangrijk is om te weten is dat de vertrouwenspersoon zonder toestemming van de jou nooit informatie met anderen zal delen. Uitzonderingssituaties zijn er als er sprake is van een zeer extreme situatie van dreiging of van misdrijf.

  Reden om de vertrouwenspersoon in te schakelen kunnen zijn:
  - Pesterijen 
  - Discriminatie 
  - Seksuele intimidatie 
  - Agressie en geweld

  Door tijdig een vertrouwenspersoon in te schakelen voorkom je psychosociale belasting en mogelijk verzuim. Mocht je daarom problemen hebben die van invloed zijn op je werk, school of anders en zie je op dat moment geen uitweg meer, twijfel dan niet om de vertrouwenspersoon te raadplegen.