• Op woensdag 9 december vond de trekking van de Grote Clubactie 2020 plaats, onder toeziend oog van notaris mr. M.E.F. Ploum. De trekkingsuitslag is bekend!

    Bij vv Drachten heeft u loten gekocht van de Grote Clubactie en kunt u via de lotchecker of deze pdf de lotnummer(s) checken.  

    De Grote Clubactie 2020 kent een netto-opbrengst van 

    € 1655,60. 

    Dank aan allen, op welke manier dan ook, die hiertoe heeft bijgedragen.