• In memoriam: Jan Visser sr.

  Afgelopen week kregen wij het verdrietige nieuws van het overlijden van “âlde” Jan Visser. Hij is 91 jaar geworden.

  Jan, en zijn Beike, waren jarenlang onderdeel van de bouwploeg, die wekelijks de nodige klussen voor haar rekening nam. Moest er getimmerd worden, tegels gezet of schilderwerk gedaan, de hand werd er niet voor omgedraaid. Ook minder dankbare klussen als het opruimen van achtergelaten rommel werden zonder (al teveel) morren gedaan. Hij was er in al die jaren medeverantwoordelijk voor dat De Peppel er bijlag als door een ringetje te halen.

  Ook regelde Jan de inzameling van het oud-papier, waarvan de opbrengsten in die jaren broodnodige inkomsten waren.

  In de weekenden was Jan Visser daarnaast vaak al vroeg op de velden te vinden. Wanneer de consul ’s morgens half 8 de velden kwam keuren, was ook Jan daar. Werden de velden goedgekeurd, was het Jan die nog snel de lijnen ging kalken.

  Een groot deel van zijn werkbare leven was Jan buschauffeur. Vanuit de contacten bij de vroegere “FRAM” werd een tweetal bushokjes op de kop getikt, die werden omgetoverd tot dug-out. Een kleine 25 jaar later staan deze er nog altijd en worden ze goed gebruikt.

  Nog ieder jaar ging het “opperhoofd” van de huidige bouwploeg, Geert Lingsma, rond de kerstdagen bij Jan langs met de jaarlijkse attentie van de club voor haar trouwe vrijwilligers. En natuurlijk kwam er dan een klein borreltje op tafel.

  De vv Drachten denkt in dankbaarheid en respect terug aan “âlde” Jan Visser. We wensen kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel sterkte met het verwerken van het verlies van deze ras-“zwartwitter”.

   

  Namens (jeugd) bestuur, (jeugd)leden, vrijwilligers en sponsoren,

  Durk Meijer, voorzitter.