• Promotie naar 2de klasse, Gefeliciteerd!
 • Locatie: clubhuis vv Drachten
  Aanvang 20.00 uur.

  Agenda:

  1. Opening 
  2. Vaststellen notulen vorige vergadering 
  3. Begroting 2019-2020 
  4. Vaststelling contributie 2019 ?? 2020 
  5. Verslag sponsorcommissie 
  6. Verslag voetbalzaken 
  7. Clubhuiscommissie  
  8. Bestuur  
  9. 100-jarig bestaan 
  10. Vrijwilligersbeleid  
  11. Rookbeleid 
  12. Rondvraag 
  13. Sluiting