• De club van 50

  Wat is de Club van 50?
  De Club van 50 bestaat uit een groep mensen binnen de vereniging die V.V. Drachten een warm hart toedraagt en daarvoor per jaar een bedrag van € 50,00  doneert. De club van 50 is op geen enkele wijze verantwoording verschuldigd aan het bestuur van V.V. Drachten. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kan gedacht worden aan activiteiten voor de jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een bijdrage voor meubilair in de kantine, een nieuw scorebord, AED defibrillator, nieuwe dug-out of terrasmeubels.

  Tegenprestatie

  • Alle donateurs worden vermeld op het 'Club van 50' bord in onze kantine.
  • Alle donateurs worden vermeld op de website van V.V. Drachten.

  Wie kan er donateur worden van de Club van 50?
  Uiteraard de leden en oud-leden van V.V. Drachten, maar ook ouders van (jeugd)leden, bedrijven en jteams kunnen donateur worden. Kortom, iedereen die V.V. Drachten een warm hart toedraagt.

  Wie bepaalt wat er met het geld gaat gebeuren?
  Elke donateur mag met suggesties komen waar het geld aan besteed kan worden.
  In overleg met het bestuur van V.V. Drachten, besluit het bestuur van de van Club van 50 waaraan het geld besteed wordt.

  Regelement
  Voor het regelement klik hier.

  Hoe kan je donateur worden?
  Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier (klik hier) in te vullen en in te leveren in de groene brievenbus in de kantine van V.V. Drachten of te mailen naar clubvan50@vvdrachten.nl

 • Wat is er gerealiseerd