• Proeftrainen

  Lijkt voetballen je leuk en wil je het eens proberen dan kan dat natuurlijk. Via onderstaande knop vind je een aanmeldformulier per leeftijdscategorie. Vul het aanmeldformulier van jouw leeftijdscategorie en deze wordt dan verzonden naar de betreffende coördinator. Hij/zij zal je dan verder begeleiden binnen vv Drachten.

  Je kunt maximaal vier keer meetrainen, daarna gaat de coördinator met jou of jouw ouders/verzorgers in gesprek over het lidmaatschap bij vv Drachten.

   

 • Overschrijven

  Potentiële leden die al bij een andere club spelen kunnen zich op dezelfde wijze - via bovengenoemde knop aanmeldformulier - overschrijven naar vv Drachten. Het is dan wel van belang om duidelijk op het formulier aan te geven dat je al lid bij een andere voetbalvereniging bent. Verder is overschrijven aan een aantal voorwaarden gebonden. De voorwaarden zijn hierna samengevat.

  Wanneer is overschrijven mogelijk:

  • Spelers jonger dan 13 (voorheen F, E en D pupillen) mogen één keer per seizoen per direct overschrijven.

  • Iedereen boven de 13 jaar spelend in de categorie A kan alleen aan het einde van het seizoen overschrijving aanvragen (tenzij hij of zij voldoet aan één van de dispensatieregels) Deze aanvraag om overschrijving kan tot uiterlijk 15 juni gedaan worden (maar een paar dagen eerder zou fijn zijn)

  • Spelers die uitkomen in de categorie B kunnen het gehele jaar van 16 juni tot de vrijdag van het eerste volledige weekend van maart overschrijven.

 • Vrijwilligers

  vv Drachten zijn we samen!!

  Een vereniging wordt gemaakt door de leden. Daarbij hoort ook vrijwilligerswerk.

  Wij verwachten dan ook dat leden en ouders van jeugdleden de club af en toe helpen.
  Wij hebben liever veel vrijwilligers die weinig doen, dan weinig vrijwilligers die teveel moeten doen.

 • Contributie

  Leden van vv Drachten betalen contributie. Er zijn verschillende typen lidmaatschap mogelijk. Het type lidmaatschap en de leeftijd van het lid bepalen de hoogte van de contributie. 

  Onderstaand de contributietarieven voor 2024-2025

  Let op: de getoonde contributietarieven zijn inclusief kledingbijdrage!

 • Alle kinderen moeten kunnen Sporten!

  Voetbalvereniging vv Drachten  wil graag dat alle kinderen kunnen voetballen.

  Ook kinderen uit gezinnen waar het moeilijk is om contributie op te brengen of bijvoorbeeld voetbalschoenen aan te schaffen.

   

   

   

  In de gemeente Smallingerland kan financiële ondersteuning worden gevraagd voor o.a. voetbal via www.samenvoorallekinderen.nl

  In onze gemeente kan dat voor kinderen van 0 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een laag besteedbaar inkomen.

   leergeld

  Voor uitleg van de mogelijkheden die Stichting Leergeld in Smallingerland kan bieden, klik hier.

  Of stuur mail naar info@leergeldfrieslandoost.nl 
  U kunt ook een aanvraag indienen via www.samenvoorallekinderen.nl

  Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met de Ledenadministratie Mw. J. Jongstra (ledenadmin@vvdrachten.nl)

 • Lidmaatschap opzeggen

  Lidmaatschap opzeggen kan uitsluitend per mail (ledenadmin@vvdrachten.nl) bij de ledenadministratie van vv Drachten. Opzegging via andere kanalen (leiders, trainers etc.) is niet toegestaan en hier kan ook geen beroep op worden gedaan.

  Nadat u hebt opgezegd ontvangt u een bevestiging. Deze bevestiging is tevens uw bewijs van opzegging.

  Opzeggen kan in principe het hele jaar door behalve tussen 1 mei en 1 juli, leden die na 1 mei opzeggen worden dus per 1 juli uitgeschreven.

  Attentie!!!! Voetbal is een teamsport en we willen dat onze leden zoveel mogelijk op het veld staan in plaats van op de reserve bank zitten.

  Om dit te bewerkstelligen houden we de teams zo klein mogelijk.
  Een nadeel van kleine teams is dat het team in de problemen komt bij meerdere opzeggingen binnen een team.
  Natuurlijk kunnen we niemand dwingen naar onze club te komen maar we willen wel een beroep doen op de teamgeest van onze spelers en hun ouders door te vragen ook even aan het team te denken alvorens gedurende het seizoen op te zeggen.

  De uiteindelijke uitschrijving vindt plaats als aan alle financiële verplichtingen is voldaan (denk hierbij ook aan opstaande boetes voor rode en/of gele kaarten) en als het trainingspak en de tas zijn ingeleverd bij Tom de Groot (0512-525877) t.groot91@upcmail.nl of bij Trienke Zwerver (0512-531202) tzwerver@hotmail.com

  Teruggave van al betaalde contributie is in principe niet mogelijk.

  Mocht u verder nog vragen hebben over uw opzegging of is mailen niet mogelijk dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via ledenadmin@vvdrachten.nl.